3. Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là gì? là một quỹ dự trữ tài chính dài hạn được đóng góp bởi số đông người để chia sẻ rủi ro của một số ít người. Chúng ta có thể hình dung: người tham gia bảo hiểm sẽ đóng một khoản tiền theo định kỳ gọi là phí bảo hiểm, nhiều người tham gia sẽ tạo thành một quỹ lớn được gọi là quỹ dự trữ tài chính, quỹ này do công ty bảo hiểm nhân thọ quản lý. Trên thực tế quỹ này được quản lý như thế nào?

Lấy ví dụ một người tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn là 15 năm, nếu trong thời gian này, chẳng may có rủi ro gì xảy ra với người được bảo hiểm thì công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chi trả cho người tham gia số tiền bảo hiểm đã ghi trên hợp đồng, ngoài ra còn cộng thêm một khoản lãi đã được tích lũy đến thời điểm đó (tùy theo từng loại hợp đồng).

Nói như thế không có nghĩa là ai tham gia bảo hiểm cũng gặp phải rủi ro. Vậy khi hết hạn hợp đồng mà không có rủi ro gì xảy ra thì công ty bảo hiểm nhân thọ cũng chi trả cho người tham gia số tiền bảo hiểm đã ghi trên hợp đồng ngoài ra còn cộng với khoản lãi như đã cam kết. Nhưng 15 năm là một khoảng thời gian tương đối dài. Nếu như vì một lý do nào đó, khách quan hay chủ quan, mà người tham gia bảo hiểm đành phải hủy hợp đồng, thì công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ dung một khoản tiền trích trong quỹ dự trữ để chi trả cho người tham gia.

Nói như thế không có nghĩa là công ty bảo hiểm nhân thọ chỉ ngồi chờ rủi ro hay hết hạn hợp đồng để chi trả cho khách hàng, mà công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ dung phần lớn quỹ này để đầu tư (theo đúng quy định đầu tư an toàn của Luật Kinh doanh Bảo hiểm). Lợi nhuận đầu tư thu lại được bỏ vào quỹ dự trữ, lẽ đương nhiên cả công ty và khách hàng đều có lợi.

Như vậy, bảo hiểm nhân thọ có đặc tính gì khác biệt so với các loại hình bảo hiểm khác mà ta thường biết? Điểm khác biệt ở đây chính là trong khi đa số các loại bảo hiểm khác chỉ chi trả khi có rủi ro xảy ra mà thôi, còn riêng bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm chi trả cho khách hàng khi có rủi ro và chi trả ngay cả khi không có rủi ro. Chính vì vậy mà bảo hiểm nhân thọ có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau trong cuộc sống.

Nhận sách "3. Bảo hiểm nhân thọ là gì?"

Vui lòng điền thông tin chính xác, Sứ Giả Bình An sẽ gửi link tải sách cho bạn qua email
Đối tác chiến lược
Website Https://sugiabinhan.com Phiên bản 2.0 đang trong quá trình trải nghiệm.