Hanwha Life - Người Bạn Đồng Hành (Sẻ Chia - Vượt Khó)

Công ty bảo hiểm Hanwha Life
Mức phí Linh Hoạt
Độ tuổi tham gia 30 ngày - 60 tuổi
Thời hạn hợp đồng 3 - 5 - 7 - 10 năm
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng
Định ký đóng phi Đóng phí 1 lần/ Đóng phí hàng năm
Thông tin chi tiết

Những năm gần đây, số ca mắc ung thư đang ngày càng tăng cao, phần lớn người mắc bệnh Ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn nên điều trị khó khăn và tốn kém. Việc sở hữu một hợp đồng bảo hiểm hỗ trợ điều trị khi Khách hàng mắc phải Ung thư sẽ mang lại sưu tan tâm về tinh thần và giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý.

Hiểu được sự trăn trở của khách hàng trước căn bệnh Ung thư quái ác, Hanwha Life ra mắt sản phẩm Hanwha Life - Người Bạn Đồng Hành nhằm hỗ trợ tài chính và chia sẻ cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn. 

HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

 • Tuổi bảo hiểm: 18 - 65 tuổi 
 • Số tiền bảo hiểm: 100, 200, 300, 400, 500 triệu 

Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm 

 • Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên thì Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm.
 • Tổng tiền thanh toán với Ung thư giai đoạn sớm cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 250.000.000 đồng.

Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng 

 • Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng trong lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực.
 • Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng trong lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chuẩn đoán, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực.
 • Tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 500.000.000 đồng. 

HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH - SẺ CHIA - VƯỢT KHÓ

 • Tuổi bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 65 tuổi 
 • Số tiền bảo hiểm: từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ

Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm 

 • Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên thì Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm.
 • Tổng tiền thanh toán với Ung thư giai đoạn sớm cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 500.000.000 đồng.

Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng 

 • Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng trong lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực.
 • Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng 1 năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được chuẩn đoán và Hanwha Life đã thanh toán quyền lợi Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực. Trong trường hợp Hanwha Life chưa chi trả quyền lợi Ung thư giai đoạn sớm, Người nhận quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm. 
 • Tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá 2 tỷ đồng nếu Người được bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên hoặc 1,5 tỷ đồng nếu Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi. 

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung Ung thư nghiêm trọng theo giới tính 

Nguồn: Hanwha Life Việt Nam

Các sản phẩm Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo khác
Website Https://sugiabinhan.com Phiên bản 2.0 đang trong quá trình trải nghiệm.