Nguyễn Đức Thắng Là Ai?

Anh là một chuyên gia huấn luyện thành công, một diễn giả chuyên nghiệp với  kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực công, 2 năm trong lĩnh vực bất động sản và 18 năm trong ngành Bảo hiểm Nhân thọ, và cũng là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền lửa, tạo động lực cho mọi người.

  Hiện tại, anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty First Step - Công ty Cổ Phần Sứ Giả Bình An, và là Chủ tịch GAMA tại Việt Nam của Tổ chức GAMA International Hoa Kỳ ( tổ chức quy tụ các nhà Lãnh đạo, Quản lý và Chuyên gia hàng đầu ngành bảo hiểm Hoa Kỳ và thế giới ).

Sau gần 23 năm làm việc trong nhiều lĩnh vực, anh đã có gần 10,000 giờ chia sẻ, nói chuyện, diễn thuyết và huấn luyện cho gần 500,000 người trên khắp mọi tỉnh thành của đất nước.

Với kinh nghiệm làm việc đa dạng từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, và doanh nghiệp lớn như Prudential (2001-2007), Sacomreal (2007-2009), Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (2009-2016), và Generali (2016-2017), anh có cơ hội học hỏi, cống hiến và đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu. Đặc biệt, vào năm 2010 khi mới hơn 30 tuổi, anh đã hoàn thành ước mơ là được đến, làm việc và chia sẻ với mọi người tại 63/63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam.

Anh đã có cơ hội được thuyết trình cho các nguyên thủ quốc gia, doanh nhân, luật sư, sinh viên, quản lý, nhân viên, nhân viên kinh doanh, đại diện kinh doanh…trong và ngoài ngành bảo hiểm nhân thọ.

Nhiều đề tài diễn thuyết tạo động lực thành công của anh như "Con đường thành công", "Họ đã làm điều đó như thế nào", "Dám dẫn đầu – Dám thành công", "Khám phá quy trình bán hàng chuyên nghiệp" và các buổi huấn luyện "Kỹ năng Thuyết trình Chuyên biệt"…đã đem lại nguồn cảm hứng cho người tham dự. Và nhờ đó, rất nhiều người đã mạnh dạn đi BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN trên con đường đến với thành công của chính mình.

Niềm đam mê lớn nhất của anh là đưa được nguồn động lực, lửa nhiệt huyết đên mọi người trong ngành bảo hiểm nhân thọ và hơn thế nữa, vươn ra ngoài ngành bảo hiểm nhân thọ để giúp được nhiều người hơn nữa…

Website Https://sugiabinhan.com Phiên bản 2.0 đang trong quá trình trải nghiệm.