PRU - An Tâm Trọn Đời

Công ty bảo hiểm Bảo Hiểm Prudential
Mức phí Từ 02 - 05 triệu
Độ tuổi tham gia 0 - 65 tuổi
Thời hạn hợp đồng Đến 100 tuổi
Thời hạn đóng phí Đến 100 tuổi (Đóng phí linh hoạt từ năm 6)
Định ký đóng phi 1 - 3 - 12 tháng
Thông tin chi tiết

Làm cha mẹ, nhìn thấy con cái khôn lớn thành tài là tâm nguyện lớn nhất. Làm thế nào để chuẩn bị cho con bạn một tương lai học vấn vững vàng trước những thăng trầm trong cuộc sống?

Một kế hoạch tài chính ngay từ bây giờ có thể giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ giáo dục cho con trong bất kỳ hoàn cảnh nào trong tương lai. Prudential giới thiệu PRU - An Tâm Trọn Đời - Kế hoạch học vấn, một kế hoạch tài chính hiệu quả, an toàn cho nguồn quỹ giáo dục của con và linh hoạt theo nhu cầu của bạn.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

1. Giúp bạn linh hoạt lập kế hoạch học vấn cho con

Bạn hoàn toàn có thể chủ động thay đổi kế hoạch đầu tư tài chính khi kế hoạch học vấn của con có sự thay đổi.

Đặc biệt:

Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH vào thời điểm NĐBH kết hôn, sinh con, nhận con nuôi, khi con bắt đầu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, hoặc Đại học. (6)

STBH gấp 10 đến 150 lần Phí BH cơ bản tùy theo nhu cầu bảo vệ và tuổi tham gia của NĐBH.

2. Đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình bạn từ 100% STBH trước rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)

Khoản tiết kiệm cho học phí của con trong tương lai sẽ luôn được đảm bảo trước các rủi ro xảy ra với bạn như: tử vong hay TTTBVV.

Nhận thêm 100% STBH nếu NĐBH tử vong do tai nạn (8)

Được tạm ứng không tính lãi lên đến 50% Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) nếu NĐBH mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. (9)

3. Giải pháp tiết kiệm an toàn, hiệu quả cho tương lai học vấn của con bạn với lãi suất đảm bảo và các khoản thưởng hấp dẫn cho khách hàng thường xuyên 

Với PRU-An Tâm Trọn Đời – Kế hoạch học vấn, bạn có thể yên tâm khi khoản tiết kiệm luôn được tăng trưởng hiệu quả và an toàn.

Hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ liên kết chung.

Tình hình hoạt động của Quỹ và Báo cáo chi tiết về Hợp đồng bảo hiểm được gửi đến khách hàng hàng năm.

Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn giúp gia tăng giá trị tiết kiệm của hợp đồng (10)

Bằng 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm và được chi trả vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10

Bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm và được chi trả vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 13

Bằng 50% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm và được chi trả vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 16 và mỗi 3 năm sau đó

Lưu ý:

(1) Khách hàng được quyền tích lũy thêm với mức tối đa là 3 lần Phí bảo hiểm cơ bản trong năm đầu tiên, và tối đa bằng Phí bảo hiểm cơ bản trong năm tiếp theo. Việc tích lũy thêm được thực hiện sau khi Phí bảo hiểm cơ bản đến hết Năm hợp đồng hiện tại, và phí bảo hiểm định kỳ của (các) SPGTBV đã được đóng đủ. Công ty có quyền tạm ngưng nhận khoản tích lũy thêm vào bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo trước cho Bên mua bảo hiểm về việc tạm ngưng này.

(2) Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản tích lũy thêm vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời hạn hợp đồng và/hoặc từ Giá trị tài khoản cơ bản kể từ Năm hợp đồng thứ 3 trở đi để linh hoạt thực hiện các kế hoạch tài chính (số tiền yêu cầu rút mỗi lần không vượt quá 80% Giá trị tài khoản cơ bản sau khi trừ các chi phí liên quan).

(3) Khách hàng được quyền giảm/tạm ngưng đóng phí kể từ Năm hợp đồng thứ 6. Tuy nhiên, khách hàng nên duy trì việc đóng phí đều đặn hoặc tích lũy thêm nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu đầu tư và bảo vệ theo kế hoạch. Việc giảm/tạm ngưng đóng phí có thể làm hợp đồng mất hiệu lực nếu Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để chi trả Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

(4) Việc tăng/giảm STBH được thực hiện kể từ Năm hợp đồng thứ 3, với điều kiện vẫn đảm bảo STBH tối thiểu và tối đa theo quy định của Prudential. Trường hợp tăng STBH chỉ có thể được thực hiện khi NĐBH không vượt quá tuổi 65 tại thời điểm yêu cầu và đáp ứng các yêu cầu về thẩm định.

(5) Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc khi NĐBH đạt 100 tuổi, tuy nhiên khách hàng có thể yêu cầu kết thúc thời hạn hợp đồng sớm hơn theo nhu cầu thực tế trong tương lai. Lưu ý rằng tham gia Hợp đồng bảo hiểm là một sự cam kết và đầu tư lâu dài; do đó, nếu không phải là điều kiện bất khả kháng, khách hàng không nên hủy hợp đồng trong các Năm hợp đồng đầu tiên vì Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ cao trong giai đoạn này.

(6) Quyền lợi được áp dụng một lần trước ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 60 của NĐBH và trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm phát sinh một trong các sự kiện trên với mức tăng tối đa bằng 50% STBH ban đầu nhưng không vượt quá 500 triệu đồng. Việc tăng STBH có thể làm tăng Chi phí bảo hiểm rủi ro và giảm Giá trị tài khoản cơ bản trong tương lai. Do đó, để đảm bảo quyền lợi tiết kiệm theo kế hoạch, khách hàng nên đóng thêm phí bảo hiểm sau khi tăng STBH.

(7) Quyền lợi được áp dụng nếu rủi ro TTTBVVV xảy ra trước ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 80 của NĐBH.

(8) Quyền lợi được áp dụng nếu rủi ro tử vong do tai nạn xảy ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn và trước  ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của NĐBH.

(9) Quyền lợi tạm ứng không vượt quá 500 triệu đồng. Trong thời gian tạm ứng, Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) vẫn được giữ nguyên và tiếp tục được hưởng lãi suất trên 100% GTTKHĐ. Thời hạn tạm ứng tối đa là 6 tháng. Sau 6 tháng, nếu Người được bảo hiểm vẫn còn sống và Bên mua bảo hiểm chưa hoàn trả khoản tạm ứng cho Prudential, khoản tạm ứng này sẽ được khấu trừ từ GTTKHĐ. Số tiền bảo hiểm, trong trường hợp này, có thể sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng theo Quy tắc, Điều khoản Sản phẩm.

(10) Các khoản thưởng sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản tích lũy thêm nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ hàng năm và Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản cũng như không giảm STBH trong thời gian xét thưởng. Thời gian xét thưởng của Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng là từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10 và mỗi 3 năm kể từ năm hợp đồng thứ 11.

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Bảo Vệ Toàn Diện

  • Bảo vệ cao
  • Số tiền bảo hiểm (STBH) cao với mức phí hợp lý
  • Miễn thẩm định sức khỏe
  • Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH vào thời điểm Người được bảo hiểm (NĐBH) kết hôn, hoặc sinh con – nhận con nuôi, hoặc khi con bắt đầu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, Đại học. 

Quyền lợi tạm ứng tiền mặt

Nhận trước khoản tạm ứng không tính lãi lên đến 50% Giá trị tài khoản hợp đồng nếu NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

Nguồn Prudential Việt Nam

Các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ khác
Website Https://sugiabinhan.com Phiên bản 2.0 đang trong quá trình trải nghiệm.